Email: info@mdmanagementltd.com | Phone: +359 878 779 170 / +359 889 506 070

Кардиология

Дейността в тази област е насочена към диагностика и лечение на редица кардиоваскуларни заболявания, чрез индивидуален подход и грижа, предоставени от опитни специалисти, използващи модерни технологии, подходи и терапии. Лечебната методология е в съответствие с най-новите постижения на медицинско, рехабилитационно и реанимационно ниво.