Email: info@mdmanagementltd.com | Phone: +359 878 779 170 / +359 889 506 070

За нас

ABOUT US

„ЕмДи Мениджмънт“ ЕООД e успешен и надежден партньор в сферата на клиничините изпитвания. Компанията успява да балансира между удовлетвореността на пациентите, добрите фирмени взаимоотношения и коректното бизнес партньорство.

„ЕмДи Мениджмънт“ ЕООД осигурява на своите партньори:

❖ Провеждане на клинични изпитвания в пълно съответствие с Протокола на изпитването, дадените инструкции от спонсора, ръководството за Добра Клинична Практика на Международната Конференция по Хармонизация (ICH – GCP), както и всички приложими Стандартни оперативни процедури, националните закони и разпоредби на Република България.

❖ Качествено и бързо обработване на документацията при започване на ново проучване

❖ Успешно осъществяване на процеса по предварителен подбор на участниците в клиничните изпитвания за осигуряване на бързо набиране на максимален брой пациенти, без да се прави компромис с предоставеното качество.

❖ Провеждане на едно проучване паралелно в различни центрове, в които компанията оперира, за създаване на по-голяма база пациентски данни

❖ Поддържане на качествена документация от всякакъв тип (пациентски файлове, температурни логове, форми за отчет на медикаментите и други)

❖ Навременно докладване на нежелани събития към Спонсора/Организацията за клинични изследвания (CRO)

❖ Поддържане на нивото на комуникация на всички нива с модерна офис техника. Възможност за бърз и сигурен достъп до данни и информация за всяко клинично изпитване

❖ Осигуряване на достъп за проверка от всички регулаторни органи и организации, имащи право да я поискат

❖ Провежда регуларни и навременни обучения за целия медицински и координаторски екип